Na czym polega spawanie światłowodów?

Na czym polega spawanie światłowodów?

Światłowody są powszechne stosowane w instalacjach do przesyłu informacji cyfrowych w postaci fali elektromagnetycznej o wysokiej częstotliwości (światła widzialnego). Ich popularność wynika z parametrów przepustowości, która znacznie wyprzedza tradycyjne rozwiązania. Aby przepływ danych był płynny, stosuje się metody łączenia, które eliminują zakłócenia. Jedną z nich jest spawanie światłowodów.


Czym jest i jak działa światłowód?

Światłowód jest rodzajem kabla o trójwarstwowej budowie. Wnętrze wypełnia rdzeń wykonany z włókna szklanego i otoczony osłoną, która ma zdolność odbijania światła. Trzecią, zewnętrzną warstwę stanowi lekki, odporny na uszkodzenia polimer. Jego zadaniem jest zabezpieczenie warstw wewnętrznych przed uszkodzeniem. Pojedyncze światłowody mogę przesyłać informacje tylko w jednym kierunku. Dlatego w instalacjach telekomunikacyjnych zazwyczaj stosuje się ich wersje podwójne lub całe wiązki. Ze względu na budowę wyróżnia się kilka rodzajów takich kabli. Mogą to być światłowody włókniste, warstwowe lub paskowe, jedno- lub wielodomowe, skokowe lub gradientowe czy też szklane, plastikowe lub półprzewodnikowe. Przesył informacji odbywa się za pośrednictwem promienia światła, który ulega wielokrotnemu odbiciu we wnętrzu rdzenia.


Technika spawania światłowodów

Spawanie jest metodą łączenia materiałów stosowaną nie tylko do metali, ale również do spajania światłowodów. Zbieżność procesów sprowadza się do wykonania połączenia bez użycia dodatkowych elementów pośrednich, które stwarzają ryzyko rozerwania złącza. Ta technologia łączenia sprowadza się do wykonania trwałego połączenia dwóch włókien światłowodowych poprzez doprowadzenie ich do temperatury topnienia, a następnie dociśnięcia obu końców do siebie i uformowania spawu.

Spawanie światłowodów przebiega kilkuetapowo i obejmuje:

  • usunięcie zewnętrznej osłony polimerowej metodą mechaniczną, termiczną lub chemiczną,
  • przycięcie kabla pod kątem prostym,
  • umieszczenie końców światłowodu się w spawarce w odległości kilku milimetrów od siebie i unieruchomienie za pomocą specjalnych zacisków,
  • włączenie łuku elektrycznego – wygrzewanie wstępne,
  • spawanie właściwe,
  • odprężenie spawu.

Podczas spawania są one automatycznie pozycjonowane i zbliżane do siebie. Po rozgrzaniu i zetknięciu końcówek następuje ich trwałe spojenie. W praktyce stosuje się dwie metody: złącza spawane oraz spawy mechaniczne. Te drugie są mniej popularne ze względu na znacznie większą tłumienność.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *