Splitery optyczne

Splitery optyczne


Firma MB Connect oferuje wysokiej jakości splittery optyczne wykonane zarówno w technologii PLC (Planar Lightwave Circuit) jak i FTB (Fused Biconical Taper). Splitery PLC pozwalają na uzyskanie bardzo dużo podziałów (1×2 – 1×256) przy zachowaniu dużej równomierności tłumienia jak też małej wrażliwości na zmianę temperatur. Splitery FTB posiadają unikalną na rynku technologię APT eliminującą niepożądane odbicia sygnału od niepodłączonych wyjść splittera, pozwalają na uzyskanie podziałów asymetrycznych (np. % 60/40, 80/20, 90/10).

Dostępne splittery PLC:  1×2, 1×3, 1×4, 1×6, 1×8, 1×12, 1×16, 1×24, 1×32, 1×64, 1×128, 1×256

Dostępne splittery asymteryczne FTB : (90/10, 99/1, 95/5, 85/15, 80/20, 75/25, 70/30, 65/35, 60/40, 55/45

Właściwości:

  • Niskie straty nadmiarowe
  • Wysoka jednorodność tłumienia
  • Zakres pracy 1260-1650 nm
  • Dostępne obudowy: Minibox SUS, ABS Blackbox
  • Dostępne wersje bez złącz lub ze złączami

Zastosowanie:

  • Sieci telekomunikacyjne
  • Sieci kablowe i HFC
  • Sieci dostępowe FTTH